Ustalenie indywidualnego planu leczenia (m.in. poprzez mock-up)